Bajóti Öreg-kő barlangjai

Jankovich barlang
Régészeti jelentőségű, 1982 óta fokozottan védett természeti érték a Gerecse-hegységben. A Bajóti Öregkő meredek, sziklás oldalában, 346 m tszf. magasságban nyílik. A triász dachsteini mészkőben melegvizek oldó hatására kialakult rendszer összhossza 88 m. A hatalmas szádájú, 35 m hosszú, 20 m magas, gömbüstökkel díszített bejárati csarnok egy 7 m átmérőjű ablakkal a felszínre nyílik. Talppontjáról az önálló bejárattal is rendelkező alsó barlangba egy szűk kúszójárat vezet le. Az 1911-től végzett ásatások leleteinek újraértékelése során bebizonyosodott, hogy azok a bükki Szeleta kultúrától elkülöníthető, a barlangról elnevezett önálló kultúrát képviselnek. Kitöltéséből először sikerült korrelálni a felső pleisztocén-holocén üledékek őslénytani-régészeti fejlődésmenetét. Szabadon látogatható.

1

1.számú zsomboly

Ásványritkaságai és morfológiai elemei alapján 1988 óta fokozottan védett természeti érték a Gerecsében. Az Öregkő K-i, meredek, sziklás oldalában, 306 m tszf. magasságban nyílik. Bejárását az 1900-as évek elején Jordán Károly kísérelte meg. A triász időszaki mészkőben, meleg vizek hatására kialakult, 36 m mélységű, 80 m hosszú rendszer bejárati aknája meredeken lejtő terembe vezet. Falait jól fejlett gömbüstök és gömbfülkék tagolják. A falakat borsókő és karfiolszerű kalcit- és aragonitkiválások, néhol gipszkéreg borítja. A valaha európai hírű, nagyméretű táblás baritkristályok (BaSO4) már csak elvétve, foltokban láthatók. Jelentős denevértanyahely. A lezárt, csak engedéllyel, kötéltechnikai eszközök alkalmazásával látogatható barlang bejárása a denevérek téli nyugalmi időszakában tilos.

2

Baits-barlang

K-re nyílik a kb. 25 m hosszú, kétszintű vízszintes barlang. Az itt végzett ásatások is eredményesek voltak.

3

Szalay-kőfülke

Kb. 6 m hosszú kőfülke a Jankovich-barlangtól néhány méternyire É-ra és 6 méterrel magasabb szinten. Több, hévízeredetű gömbfülkéje van.

4

3. számú kőfülke

5

Kiskő-oldal-barlang

6

Az alacsonyan fekvő kis üreget 1927-ben ásta ki Hildebrand Jenő.

Kiskő-oldal 2. sz. barlang

7

Kis-kőoldal-kőfülke
Húsvét-barlang

8

II. számú zsomboly

9

Bajóti Lepkés-barlang

91

Forrás:
Magyar Állami Hivatalos Természetvédelem honlapja

Kövess minket!