Bajóti Öreg-kő barlangjai

Jankovich barlang
Régészeti jelentőségű, 1982 óta fokozottan védett természeti érték a Gerecse-hegységben. A Bajóti Öregkő meredek, sziklás oldalában, 346 m tszf. magasságban nyílik. A triász dachsteini mészkőben melegvizek oldó hatására kialakult rendszer összhossza 88 m. A hatalmas szádájú, 35 m hosszú, 20 m magas, gömbüstökkel díszített bejárati csarnok egy 7 m átmérőjű ablakkal a felszínre nyílik. Talppontjáról az önálló bejárattal is rendelkező alsó barlangba egy szűk kúszójárat vezet le. Az 1911-től végzett ásatások leleteinek újraértékelése során bebizonyosodott, hogy azok a bükki Szeleta kultúrától elkülöníthető, a barlangról elnevezett önálló kultúrát képviselnek. Kitöltéséből először sikerült korrelálni a felső pleisztocén-holocén üledékek őslénytani-régészeti fejlődésmenetét. Szabadon látogatható.

Kövess minket!